nazwa powstała ze zbitki angielskich słów sea (=morze) i teachers (=nauczyciele). Nauczymy cię jak bezpiecznie i z przyjemnością żeglować po wodach śródlądowych, morzach i oceanach. Program ten dotyczy szeroko rozumianej edukacji żeglarskiej; edukacji oferowanej przez doświadczonych nau(t)czycieli, którzy wIE(m)dzą:

  • że aspektów żeglarstwa – jak wszystkiego – można uczyć z wykorzystaniem nowych technologii;
  • że cyfrowe narzędzia skracają dystans i ułatwiają kontakty z ludźmi – również z tymi, od których chcesz uczyć się żeglarstwa;
  • że edukacja żeglarska może być innowacyjna i zintegrowana z podaniem wiedzy z innych dziedzin.
  • Masterclass jest rodzajem szkolenia gdzie spotyka się kursant z instruktorem w trybie indywidualnym.

 Żeglarz Jachtowy 

Opis kursu

 Sternik Motorowodny 

Opis kursu

 Jachtowy Sternik Morski 

Opis kursu

 Nauczyciel Żeglowania PZŻ

Opis kursu