W kursie Fizyka średniaka - klasa I - III został opracowany zakres materiału z  podstawowy programu nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum - odkryć fizykę.

Przedstawiona podstawa programowa jest zgodna ze sposobem realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467) w części dotyczącej nauczania fizyki w zakresie podstawowym.

Cena kursu: