nazwa powstała ze zbitki angielskich słów sea (=morze) i teachers (=nauczyciele). Nauczymy cię jak bezpiecznie i z przyjemnością żeglować po wodach śródlądowych, morzach i oceanach. Program ten dotyczy szeroko rozumianej edukacji żeglarskiej; edukacji oferowanej przez doświadczonych nau(t)czycieli, którzy wIE(m)dzą:

  • że aspektów żeglarstwa – jak wszystkiego – można uczyć z wykorzystaniem nowych technologii;
  • że cyfrowe narzędzia skracają dystans i ułatwiają kontakty z ludźmi – również z tymi, od których chcesz uczyć się żeglarstwa;
  • że edukacja żeglarska może być innowacyjna i zintegrowana z podaniem wiedzy z innych dziedzin.
  • Masterclass jest rodzajem szkolenia gdzie spotyka się kursant z instruktorem w trybie indywidualnym.

Szkolenie to zostało opracowane w szczególny sposób dla tych żeglarek i żeglarzy, którzy spragnieni są posiadania wyższych umiejętności żeglarskich niż te wyniesione ze szkoleń na patent żeglarza lub sternika jachtowego. Wiedzę przydatną do samodzielnego żeglowania – gdzieś tam, w bezkresach mórz i oceanów, swobodnie i bezpiecznie. Szkolenie obejmuje nawigację terestryczną (w bliskości brzegów choć niekoniecznie widocznych) przez obserwacje i pomiary odniesione do stałych, skatalogowanych obiektów nawigacyjnych. Dowiesz się jak pomiędzy pozycjami obserwowanymi prowadzić nawigację zliczeniową na wodach pływowych i bezpływowych. Nauczysz się astronawigacji, przez obserwację i pomiary znanych i skatalogowanych ciał niebieskich. 

Cena szkolenia: 600 zł 

* aktywni w  mają zniżki - tyle procent ile uzyskasz powyżej 85% w naszych szkoleniach (max. 15% zniżki)

Informacje:
Jacek Pietraszuk
tel.: 507 160 028
email: jpietraszuk@fundacjawiem.edu.pl